Truyện Chí Hoàng Vĩnh Cửu (noname123)

Chí Hoàng Vĩnh Cửu

Chí Hoàng Vĩnh Cửu

Tác giả:
noname123
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xuyên đến
Mới nhất:
Chương 2: Thần Thú Da Xua (1 năm trước)

Đánh giá

Thế giới Triệu Hoán Sư, Hàn Minh 1 tên háo dâm xuyên không mà đến.

Hắn bắt được 1 cái hệ thống,

Không ngừng trưởng thành, không ngừng thu mỹ nhân

Ai chống hắn nam ắt hẳn phải chết, nữ thì làm hắn nữ nô

Cái gì nữ thi mỹ nhân, cái gì hồ ly yêu mị

Cái gì xinh đẹp tinh linh mỹ nữ

Cái gì Quỷ Đế thiếu phụ

Cái gì Thần nữ cao ngạo

Cái gì Mỹ nhân ngư tiểu tỉ

Cái gì Xà vương nóng bỏng

....

Đều hết thảy làm hắn dưới thân

Hắn 1 đời Triệu Hoán Dâm Thần sử sách khắc ghi
P/s: Truyện đầu tay mong ae đạo hữu đọc rồi góp ý giúp mình nhé đừng gạch đá quá nhiều ))
Cầu đánh giá 10/10