Truyện Chân Long (Thanh Hồ Yêu)

Chân Long

Chân Long

Tác giả:
Thanh Hồ Yêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: thận Hư công tử
Mới nhất:
Chương 190: Nhà mình diệt khẩu (1 tháng trước)

Đánh giá

Lấy Di tộc thị giác nhìn thế giới, phát hiện hết thảy cũng thay đổi:

Nho gia kinh văn, Đạo gia phù chú, phật gia thủ ấn, hết thảy giấu giếm huyền cơ;

Đông lạnh linh ngự tỷ, hung manh la lỵ, hai hàng thanh niên, từng cái đều là đại lão.

Thức tỉnh Chân Long huyết mạch về sau, thời đại mới sinh viên Tần Nghiêu cảm thấy hết thảy đều như vậy không khoa học, nhưng lại... Tặc thoải mái!

Truyện thuộc thể loại hơi khó nhai, tác viết cấu trúc sức mạnh hơi khó hiểu
Hiện tại chắc mới có vài người đọc nên tui xin mạn phép edit sơ qua ko làm kỹ nữa.
Xin Tạ Lỗi Người Đọc Trước!