Truyện Chăm Chỉ Nỗ Lực Ta Không Tính Bật Hack (Tam Dương Thiên)

Chăm Chỉ Nỗ Lực Ta Không Tính Bật Hack

Chăm Chỉ Nỗ Lực Ta Không Tính Bật Hack

Tác giả:
Tam Dương Thiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nguy hiểm Đại Hoang
Mới nhất:
Chương 233: Ngươi hội ta cũng hội (3 giờ trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 28 người đánh giá
Thêm điểm không tính là bật. . . hack, tu hành giả chuyện, có thể tính bật hack sao? Ngụy Long: Ta siêu nỗ lực (lớn tiếng )
Thiên đái kỳ thương, địa lý kỳ hoàng, túng nghễ thiên cổ, hành việt bát hoang, tiền trình tự hải, lai nhật phương trường. Rốt cuộc đến chúng ta phấn đấu muôn đời nhiệt liệt, dùng sôi trào linh hồn cắt qua thời gian sáng sớm, đại đế, nó bất quá là tôn vị mà thôi!