Truyện Cha Ta Là Bác Sĩ (Thử Khắc Thì Quang Kháp Xảo)

Cha Ta Là Bác Sĩ

Cha Ta Là Bác Sĩ

Tác giả:
Thử Khắc Thì Quang Kháp Xảo
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1
Mới nhất:
Chương 120 (4 tháng trước)

Đánh giá

Tiểu thuyết viết về con gái cùng phụ thân. Con gái rất yêu kiều song không hiểu chuyện, thế nhưng phụ thân cô lại yêu thương ái nữ của mình vô điều kiện . Cô gái cảm thấy nên đối tốt với phụ của mình một chút. Không may, cha cô qua đời. Phụ thân cô ra đi mấy ngày trước, nghĩ đến việc không gặp được phụ thân của mình cô mới nhận ra cha là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô. Hồi tưởng phụ thân lúc còn sống, cô là loại bất hiếu, hay rơi lệ. Tại sao tử muốn hiếu mà thân không ở? Bởi vì cha mẹ lúc sinh thời, chúng ta khó học được chữ từ bi. Phụ thân cũng không phải là từ nhỏ chính là phụ thân của chúng ta, ông cũng có cuộc đời của ông.