Truyện Cái Thế Đế Tôn (Nhất Diệp Thanh Thiên)

Cái Thế Đế Tôn

Cái Thế Đế Tôn

Tác giả:
Nhất Diệp Thanh Thiên
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiếu niên Đạo Lăng
Mới nhất:
Chương 4255: Chấn thế thiên quan (đại kết cục) (4 ngày trước)

Đánh giá

6
Đã có 13 người đánh giá
Loạn cổ năm tháng, chư thánh tranh bá. Một cái được xưng "Ngủ thần" thiếu niên, nhân họa đắc phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái thân thể vô song kỳ tài, hoành ép thiên địa, kiếm chém ngôi sao, vạn ngàn kỳ tài ở dưới chân hắn nằm rạp run rẩy. Quần hùng quật khởi thiên địa, duy ta bá vũ độc tôn!
Cảnh giới: Đoán Thể-Vận Linh-Tạo Khí-Thoát Thai-Vương giả-Hoàng giả-Thần cảnh- Thiên Thần-Vĩnh Hằng Chân Thần-Thần Vương-nửa bước đại năng(bán thánh)-Thánh cảnh-Đại Thánh-Thánh Chủ-Chí Tôn(Chí Tôn gồm Tiểu Chí Tôn(ngụy)-Đại Chí Tôn-Vũ Trụ Chí Tôn-Tôn Chủ)-Đế cảnh-Đại Đế-Chư Thiên Đế-Vô Thượng-Cấm Kỵ(Tiên Vương)