Truyện Cái Hệ Thống Này Có Chút Thoải Mái (Nguyên Lai Như Đậu 962)

Cái Hệ Thống Này Có Chút Thoải Mái

Cái Hệ Thống Này Có Chút Thoải Mái

Tác giả:
Nguyên Lai Như Đậu 962
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Lão Bà Triệu Hoán hệ thống
Mới nhất:
Chương 0: Đại kết cục quay về Thủy Lam tinh ngao du khắp thiên hạ (7 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Làm một người nghịch thiên trọng sinh giả, Triệu Trạch cảm thấy chính mình nhân sinh đã trọn đủ hoàn mỹ. Hai năm trước, hắn công ty liền trở thành thế giới đệ nhất cường, ổn ngồi toàn cầu nhà giàu số một vị trí......

P/S: ngày 10c :D

❂❂❂ Những mức buff:
5 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 10 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 7 chương
1 Thất Thải Châu = 10 chương
1 Kim Sa Châu = 10 chương