Truyện Các Ngươi Luyện Võ Ta Đọc Sách (Ai Yêu A)

Các Ngươi Luyện Võ Ta Đọc Sách

Các Ngươi Luyện Võ Ta Đọc Sách

Tác giả:
Ai Yêu A
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tân lịch năm 208!
Mới nhất:
Chương 208: Nổ chết thần chủ hóa thân! (59 phút trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 6 người đánh giá
"Đọc sách trăm lượt, hắn nghĩa từ gặp, cổ nhân thật không lừa ta!"

Đọc « Ỷ Thiên Đồ Long Ký », thu hoạch được: Cửu Dương Thần Công.

Đọc mười lần « Ỷ Thiên Đồ Long Ký », thu hoạch được: Cửu Dương Thần Công +10, thu hoạch được: Ỷ Thiên kiếm!

"Thật là phiền!"

"Cái này tu tiên công pháp cũng quá khó thu được đi, Tây Du Ký ta cũng nhìn mười tám lần, một cái Thất Thập Nhị Biến đánh không ra?"