Truyện Cá Ướp Muối Học Bá Khoa Kỹ (Hỉ Dương Dương)

Cá Ướp Muối Học Bá Khoa Kỹ

Cá Ướp Muối Học Bá Khoa Kỹ

Tác giả:
Hỉ Dương Dương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:, ta {Kí Chủ} là cá ướp muối
Mới nhất:
Chương 593:, phản ứng (3 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 14 người đánh giá
( phi Lư Trung văn mạng lưới cấp độ A ký kết tác phẩm: Cá ướp muối học bá chơi khoa học kỹ thuật ) mọi người khỏe, ta là tới tự không biết thời không vũ trụ tối cường vượt qua thần học bá hệ thống.

❂❂❂ Mỗi ngày max 30c, có thời gian sẽ up thêm 5 - 10c nữa... /go

10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)

Đã từng ta hoành hành vũ trụ, phụ trợ vô số {Kí Chủ} đi đến sinh mệnh đỉnh phong, là vô số đồng hành sở sùng bái đối tượng.

Thẳng đến ta gặp đến bây giờ {Kí Chủ}.

Đương khác hệ thống nhắc tới chính mình qua lại, đều là trợ giúp chính mình {Kí Chủ} trở thành vũ trụ một phương bá chủ.

Mà ta liền tương đối lợi hại, tại ta dưới sự trợ giúp, ta {Kí Chủ} thành công biến thành một mảnh vui vẻ —— cá ướp muối! ! !

Ta liền muốn hỏi một chút, như thế nào để cho một cái cá ướp muối {Kí Chủ} trở nên cần mau đứng lên? Ta Online đợi trả lời, rất cấp bách. (bản chuyện xưa và nhân vật hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. )