Truyện Ca Là Tiên Nhân Ca Sợ Ai (Thần tiên ca ca)

Ca Là Tiên Nhân Ca Sợ Ai

Ca Là Tiên Nhân Ca Sợ Ai

Tác giả:
Thần tiên ca ca
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Hảo tâm bị sét đánh
Mới nhất:
Chương 5 : Phù diệu dụng (4 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Người nào đó nguyên lai là một cái phế phẩm, sau lại ngoài ý muốn trọng sinh lại một lần, vì thế liên tiếp chuyện xưa bắt đầu. ---
-------------------------------------
Cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu vote 10**