Truyện Bưu Hãn Tiểu Nông Dân (Thiên địa Phong Hành)

Bưu Hãn Tiểu Nông Dân

Bưu Hãn Tiểu Nông Dân

Tác giả:
Thiên địa Phong Hành
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Biến thái trộm áo tặc
Mới nhất:
Chương 1720: Dương Tiểu Tiền khóc (1 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 3 người đánh giá
Bị người khinh thường sơn thôn tiểu tử nghèo, ngẫu nhiên đạt được thần bí truyền thừa, hiểu y thuật, hội vẽ bùa, có thể thấu thị... Không gì làm không được, không chỗ không biết, các loại trang bức, các loại bay, từ đó bưu hãn nghịch tập, phách lối nghịch thiên, vô số nữ thần qùy liếm...

+ Truyện có hay có dở, giống như đời có lúc xui có lúc hên, không ai mong muốn nên các bạn nào không thích or không hợp có thể nhẹ nhàng cáo lui.

+ Các bạn đọc truyện có bức xúc vui lòng cmt lịch sự tế nhị, thế hệ số rồi nói gắt quá người ta khinh . Cảm tạ !!!

+Nhận ủng hộ số lượng vô hạn :))