Chương 1506: Tụ Lý Càn Khôn (canh thứ nhất, cầu tất cả)

Buông Ra Con Yêu Sủng Kia

Chương 1506: Tụ Lý Càn Khôn (canh thứ nhất, cầu tất cả)

Chương 1506: Tụ Lý Càn Khôn (canh thứ nhất, cầu tất cả)

Bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian, tinh huyết tinh luyện hoàn tất.

Mấy chục con Kỳ Lân trong thi thể, tự nhiên có Lân Tổ huyết mạch tồn tại, chỉ bất quá số lượng không nhiều, cũng chỉ có ba đầu, đồng thời độ đậm của huyết thống đều ở hùng hồn cấp.

Bởi vậy, đề luyện ra Lân Tổ tinh huyết không nhiều.

Đầu hàng rất nhiều Kỳ Lân bên trong, cũng có hai đầu nắm giữ Lân Tổ huyết mạch, may mắn chính là, trong đó một đầu Lân Tổ huyết mạch đạt đến đại thành cấp.

Lý Trường Sinh nắm giữ Tử Tiêu Kỳ Lân, tự nhiên hi vọng Tử Tiêu Kỳ Lân có thể trở thành Lân Tổ.

Tử Tiêu Kỳ Lân có thể Đại Thiên Hành Phạt, nhưng vẫn như cũ không bằng Lân Tổ tới uy phong.

Ninh Bích Chân gọi đến Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Xích Yên Câu, trong đó, Xích Yên Câu đã là Yêu Thánh cấp yêu sủng.

Bích Nhãn Kim Tình Thú dẫn đầu hấp thu, Xích Yên Câu thì là bị cho ăn Cửu Thiên Thanh Khí, làm cảnh giới của nó cấp tốc nhảy lên tới Yêu Thánh cửu giai.

Cửu Thiên Thanh Khí là Thiên Đình đặc sản, Lý Trường Sinh tự nhiên không thiếu.

Cho tới giờ khắc này, Xích Yên Câu bắt đầu hấp thu cũng luyện hóa bính lửa Kỳ Lân tinh huyết.

Rất nhanh, Mặc Kỳ Lân hư ảnh cùng bính Hỏa Kỳ Lân hư ảnh hiện lên, lần lượt đầu nhập yêu sủng thể nội, biến mất không thấy gì nữa.

Hai cái yêu sủng độ đậm của huyết thống điên cuồng tăng vọt, rất nhanh đạt đến điểm tới hạn, chợt liền bị tiến hóa bạch quang bao khỏa.

Bọn chúng hình thể bắt đầu biến lớn, thân thể cũng xuất hiện một số biến hóa, tỉ như trên đầu dài ra Kỳ Lân Giác, bên ngoài thân lân phiến biến đến càng thêm dày đặc dày đặc, tản ra càng phát ra uy nghiêm khí thế.

Xích Yên Câu dẫn đầu hoàn thành tiến hóa, bởi vì bính Hỏa Kỳ Lân huyết mạch cao hơn Xích Yên Câu, bởi vậy bề ngoài của nó đặc thù cùng bính Hỏa Kỳ Lân càng thêm tương tự, vẫn là gọi bính Hỏa Kỳ Lân càng là thích hợp.

Tại tiến hóa hoàn tất về sau, Xích Yên Câu bắt đầu nếm thử đột phá Yêu Đế cấp.

Rống ~

Sau đó không lâu, Bích Nhãn Kim Tình Thú đồng dạng hoàn thành tiến hóa.

Cùng Xích Yên Câu một dạng, hình dạng của nó đồng dạng càng thêm tiếp cận Mặc Kỳ Lân, được xưng là Mặc Kỳ Lân càng thêm phù hợp.

Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một khối màu đen Huyền Ngọc.

Đây là năm kiện Tử Phủ Kỳ Trân bên trong một kiện, tên là Lân Tổ Huyền Ngọc.

Rất rõ ràng, Lân Tổ Huyền Ngọc cùng Tổ Long Huyền Ngọc thuộc về cùng một cấp bậc bảo vật, đều là từ bọn chúng bản nguyên hình thành.

Bất quá, Lý Trường Sinh cũng liền phát hiện hai khối, một khối chuẩn bị giao cho Tử Tiêu Kỳ Lân hấp thu, một cái khác khối tự nhiên là giao cho Mặc Kỳ Lân.

Lân Tổ Huyền Ngọc: Tử Phủ Kỳ Trân, sau khi hấp thu thu hoạch được khống chế đại địa năng lực, bên ngoài thân tự động hình thành Đại Địa Thủ Hộ, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, Đại Địa Thủ Hộ cường độ tăng gấp bội, đồng thời có thể bị nhanh chóng chữa trị, cũng tùy cơ thu hoạch Lân Tổ một hạng truyền thừa kỹ năng.

Đợi đến Mặc Kỳ Lân luyện hóa Lân Tổ Huyền Ngọc về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Mặc Kỳ Lân tư liệu.

【 yêu tinh tên 】: Mặc Kỳ Lân (thành thục kỳ, phục dụng Quỳ Thủy tinh anh, tăng cường Thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị Thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ, lĩnh ngộ Quỳ Thủy Thần Lôi. Hấp thu Huyền Khung Ngũ Sắc Lưu Ly Quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu Lân Tổ Huyền Ngọc, thu hoạch được khống chế đại địa năng lực, bên ngoài thân tự động hình thành Đại Địa Thủ Hộ, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, Đại Địa Thủ Hộ cường độ tăng gấp bội, đồng thời có thể bị nhanh chóng chữa trị. Ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn; quy tắc thủ hộ: Miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra)

【 yêu tinh cảnh giới 】: Yêu Đế 3 giai

【 yêu tinh chủng tộc 】: Đỉnh cấp Thần Thú

【 yêu tinh phẩm chất 】: Truyền thuyết

【 yêu tinh huyết mạch 】: Tị Thủy Kim Tình Thú (hoàn mỹ), Mặc Kỳ Lân (hoàn mỹ)

【 yêu tinh thuộc tính 】: Nước + đất

【 yêu tinh trạng thái 】: Khỏe mạnh

【 yêu tinh nhược điểm 】: Không

Lần này tiến hóa bên trong, Mặc Kỳ Lân chủng tộc chính thức đạt tới đỉnh cấp Thần Thú, phẩm chất thuận thế tăng lên, tấn thăng truyền thuyết phẩm chất, thực lực tăng vọt một mảng lớn.

Có lẽ là Lân Tổ Huyền Ngọc nguyên nhân, Mặc Kỳ Lân ngoài định mức còn nhiều thêm Thổ thuộc tính.

Bỗng nhiên, bính Hỏa Kỳ Lân khí thế tăng vọt, bên ngoài thân hiện lên hỏa hồng sắc quy tắc chi lực, bao trùm tại lân giáp phía trên, lộ ra uy phong lẫm liệt, tựa như choàng một tầng hỏa diễm áo choàng.

Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, không khỏi lộ ra nụ cười.

Không bao lâu, bính Hỏa Kỳ Lân thuận lợi hoàn thành tấn thăng, trở thành Yêu Đế cấp yêu sủng.

Mỗi nhiều một đầu Yêu Đế cấp yêu sủng, Ninh Bích Chân nhục thể cường độ cùng tu luyện tốc độ cũng liền có thể tăng thêm một phần.

Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trên thực lực tăng lên.

Cùng Mặc Kỳ Lân khác biệt, bính Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa đạt tới truyền thuyết phẩm chất, còn tốt tại thu hoạch lần này bên trong, thì có một ít như là Bính Hỏa bản nguyên, hỏa linh thảo loại hình thiên tài địa bảo.

Theo bính Hỏa Kỳ Lân tiến độ đến xem, đầy đủ để nó đạt tới truyền thuyết phẩm chất.

Không bao lâu, bính Hỏa Kỳ Lân hấp thu xong xong.

【 yêu tinh tên 】: Bính Hỏa Kỳ Lân (trưởng thành kỳ, hấp thu Bính Hỏa tinh anh, tăng cường Hỏa hệ kỹ năng uy lực đồng thời, đề cao thiêu đốt xác suất, cũng tự động lĩnh ngộ Bính Hỏa Thần Lôi. Hấp thu Huyền Khung Ngũ Sắc Lưu Ly Quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn; quy tắc thủ hộ: Miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra)

【 yêu tinh cảnh giới 】: Yêu Đế 1 giai

【 yêu tinh chủng tộc 】: Đỉnh cấp Thần Thú

【 yêu tinh phẩm chất 】: Truyền thuyết

【 yêu tinh huyết mạch 】: Xích Yên Câu (hoàn mỹ), bính Hỏa Kỳ Lân (hoàn mỹ)

【 yêu tinh thuộc tính 】: Lửa

【 yêu tinh trạng thái 】: Khỏe mạnh

【 yêu tinh nhược điểm 】: Không

So với trước đây, bính Hỏa Kỳ Lân thực lực có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền xem như đánh trước kia mười cái nó, cũng đủ để chiến thắng.

Tại Ninh Bích Chân sau khi rời đi, Lý Trường Sinh lấy ra đại lượng thư tịch cùng truyền thừa miếng ngọc, bắt đầu nhanh chóng xem.

Những thứ này cũng đều là đến từ Kỳ Lân tộc chiến lợi phẩm, không ra Lý Trường Sinh ngoài ý muốn, cùng chất hóa vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đại bộ phận đều là hắn đã có tri thức.

Bất quá, cũng có một chút ngoài định mức thu hoạch, cũng tỷ như trong đó có tam quyển 《 Kim Chương Ngọc Lục 》 là Lý Trường Sinh không có.

Thiên Đế, thiên hậu trong truyền thừa cũng có 《 Kim Chương Ngọc Lục 》, đồng thời gom góp tuyệt đại bộ phận, không có trứng, căn bản là không có cách lĩnh ngộ.

Không có cách, ai bảo 《 Kim Chương Ngọc Lục 》 cùng Thiên Đạo có quan hệ, nếu như có thể sử dụng truyền thừa truyền thừa, sợ là muốn nước tràn thành lụt, cũng không đến mức giống bây giờ ít ỏi như thế.

Cái này tam quyển theo thứ tự là hai quyển Địa Sát phần, một cuốn Thiên Cương phần.

Trong đó, Địa Sát phần theo thứ tự là phù lục quyển cùng linh thực quyển.

Phù lục quyển có thể nhanh chóng học tập các loại phù lục, có thể dùng để phụ trợ luyện khí, luyện đan, trận pháp, khôi lỗi. vân vân.

Lý Trường Sinh nắm giữ rất nhiều truyền thừa, chỉ phải hoàn thành hấp thu, phù lục trình độ chỉ sợ có thể trực tiếp đạt tới Tông Sư giai đoạn, phù lục quyển đối Lý Trường Sinh tới nói hơi thắng tại không.

Linh thực quyển có thể nhanh chóng trở thành linh thực đại sư, tốt hơn bồi dưỡng, cắm chủng linh thực, bất quá Lý Trường Sinh hoàn toàn không có trở thành linh thực đại sư ý nghĩ.

Sau cùng một cuốn Thiên Cương phần, ghi lại một môn tên là Tụ Lý Càn Khôn đại thần thông.

Đây là một môn Không Gian hệ đại thần thông, càn khôn chỉ thiên chỗ, nói đơn giản một chút, cũng là nhỏ hẹp trong tay áo có thể thu nạp thiên địa âm dương vạn vật, hiệu quả chủ yếu cùng cảnh giới có quan hệ.

Tụ Lý Càn Khôn am hiểu nhất bắt người lấy vật, thậm chí có thể ẩn tàng quân đội, đánh đối thủ một trở tay không kịp.