Bình Thiên Sách

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Bình Thiên Sách

Bình Thiên Sách

Tác giả:
Vô Tội
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tân triều người cũ
Mới nhất:
Chương 779: Hắn không biết (1 giờ trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 27 người đánh giá

Bắc Ngụy cùng Nam Triều Lương hưng thịnh, lại chính vào toàn bộ thế giới thiên địa linh khí đều tại dần dần khô kiệt, chính là người tu hành thế giới trong điển tịch ghi lại mạt pháp linh kiệt đến, Lâm Ý là trong thời đại này, Nam Triều Lương nhóm đầu tiên tân sinh người tu hành. TG: Thông Thiên Chi Lộ Thế Giới Tiên Hiệp Kiếm Vương Triều ........

+ Hoàng Nha cảnh - Mệnh Cung cảnh - Như Ý cảnh - Thừa Thiên cảnh - Thần Niệm cảnh - Nhập Thánh cảnh - Diệu Chân cảnh - Thần Hoặc cảnh -