Truyện Biết Không? Biết Không? Ứng Là Lục Phì Hồng Sấu (Quan Tâm Tắc Loạn)

Biết Không? Biết Không? Ứng Là Lục Phì Hồng Sấu

Biết Không? Biết Không? Ứng Là Lục Phì Hồng Sấu

Tác giả:
Quan Tâm Tắc Loạn
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Có người thăng quan, có người tử kiều, ... Còn có người xuyên không
Mới nhất:
Lời cuối sách (2 tháng trước)

Đánh giá

Một cái tiêu cực lãn công cổ đại thứ nữ, cuộc sống như thế gian nan, làm gì ra sức phấn đấu.

Cổ đại quý tộc nữ tử nhân sinh nhạc dạo là từ gia tộc quyết định, còn lưu hành liên luỵ, một cái tai họa bất ngờ sẽ triệt để tao ương, muốn sống hảo sống thuận sống ra tôn nghiêm, Minh Lan tỏ vẻ, vịt lê rất lớn.

Cổ đại rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là ngủ tử quên đi.