Truyện Biến Thân Triệu Hoán Nữ Hoàng (Thượng Nguyệt Tâm)

Biến Thân Triệu Hoán Nữ Hoàng

Biến Thân Triệu Hoán Nữ Hoàng

Tác giả:
Thượng Nguyệt Tâm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần bí chiếc nhẫn
Mới nhất:
Chương 435: Nhớ rõ cả đời mỹ hảo (4 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 29 người đánh giá
Xuyên qua đến song song thế giới, thế nhưng biến thành một nữ nhân! Loli khuôn mặt, ngự nữ dáng người, trường học trung, là hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường; trong trò chơi, càng là lệnh người lại ái lại hận bá đạo nữ hoàng!