Truyện Biến Thân Khuynh Thành Nữ Thần (Cam Vi Nhụ Tử Ngưu)

Biến Thân Khuynh Thành Nữ Thần

Biến Thân Khuynh Thành Nữ Thần

Tác giả:
Cam Vi Nhụ Tử Ngưu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trọng sinh Yến Lạc
Mới nhất:
Chương 481: Có bỏ mới có được (5 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 10 người đánh giá
Trạch nam trọng sinh biến thân khuynh thành mỹ nữ! Mỹ nữ hẳn là như thế nào? Muốn cao lãnh, muốn ngạo kiều! Muốn một xướng thành danh, muốn một cuốn sách phong thần! “Trên thế giới này chỉ cần còn có nhân loại sinh tồn, chỉ cần nhân loại còn đọc sách, nghe ca, ta đây liền vĩnh sinh bất hủ!” Yến Lạc vẻ mặt ngạo nghễ biểu thị công khai nói.