Truyện Biến Thân Đi Chư Thiên Vạn Giới (Biệt Lan Trứ Ngã)

Biến Thân Đi Chư Thiên Vạn Giới

Biến Thân Đi Chư Thiên Vạn Giới

Tác giả:
Biệt Lan Trứ Ngã
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thì lai vận chuyển
Mới nhất:
Chương 422: Chương cuối (2 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 17 người đánh giá
sinh hóa thế giới, hắn biến thân dị hình, vô hạn tiến hóa!

Phong Vân thế giới, hắn biến thân Kiếm Thánh, Kiếm Nhận Phong Bạo!

Đẩu Phá thế giới, hắn biến thân Khổng Tước Đại Minh Vương, xoát diệt Dị hỏa!

Tây Du thế giới, hắn biến thân Diablo, Thiên đình Vô Đạo!

Hồng Hoang thế giới, hắn biến thân Tôn Ngộ Không, đại thánh trở về!

Tam Quốc thế giới, hắn biến thân Hồng Quân, tái hiện Hồng Hoang!

(mọi người giờ hẳn là đều có ý nghĩ như vậy)

(một người tan học trên đường về nhà)

(trong đầu hẳn sẽ nghĩ, nếu như tự mình là tiểu thuyết, điện ảnh, Anime trung anh hùng, hội như thế nào thế nào. . Tác giả bất tài, nghĩ thực hiện mọi người trong nội tâm suy nghĩ. . )