Truyện Bắt Đầu Từ Một Cái Thuyền Câu Nhỏ (Chiết Đông Thất Phu)

Bắt Đầu Từ Một Cái Thuyền Câu Nhỏ

Bắt Đầu Từ Một Cái Thuyền Câu Nhỏ

Tác giả:
Chiết Đông Thất Phu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Bắt đầu chỉ có một đầu thuyền
Mới nhất:
Chương 05: Nam quốc phong tình (6 tháng trước)

Đánh giá

Trùng sinh 94 năm, tung hoành Nam Dương, quát tháo phong vân hải đảo ông trùm.

Đem tự mình lãnh địa, kiến thiết thành toàn cầu thổ hào trong suy nghĩ, siêu việt Dubai cùng Monaco thánh địa.