Truyện Bắt Đầu Từ Max Cấp Thuộc Tính (Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã)

Bắt Đầu Từ Max Cấp Thuộc Tính

Bắt Đầu Từ Max Cấp Thuộc Tính

Tác giả:
Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tối cường thể chất
Mới nhất:
Chương 239:Tô Lăng Thiên hàng lâm (20 giờ trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 40 người đánh giá
【Sảng văn, vô địch】thức tỉnh phía sau Tô Lăng Thiên, phát hiện mình xuyên qua đến Huyền Huyễn thế giới .

Kiếp trước khắc kim thêm điểm mạnh nổ cấp thuộc tính, bốn đại thể chất mạnh nhất, theo nó mà đến, làm cho hắn sở hữu trước nay chưa có tu luyện tư chất .

Càng làm cho người rung động là, hắn ở « Sáng Thần OL » trung, chế tạo vô địch thế lực, dĩ nhiên cũng theo hắn mà tới.

Theo này về sau, dẫn dắt Thánh Môn người, mang theo vô địch phong thái, quét ngang chư thiên!

Cảnh giới tu luyện:

- Phàm Nhân Cảnh: Chân Vũ, Hư Vũ, Huyền Vũ, Linh Vũ, Vương Vũ, Hoàng Vũ, Tôn Vũ, Thiên Vũ, Thánh Vũ, Thần Vũ, Hóa Thần.

- Thần cảnh: Hạ đẳng thần, trung đẳng thần, thượng đẳng thần, Thần Quân, Thần Vương, Thần Hoàng, Thần Đế, Tổ Thần.

- Đế cảnh: Đế Quân, Đại Đế, Cổ Chi Đại Đế, Thiên Đế.

- Đạo cảnh: Thánh Nhân, Đại Thánh, Đại Đạo Chi Chủ, Đạo Tổ.

- Tinh Linh cảnh: Tinh Tướng, Tinh Quân, Tinh Vương, Tinh Hoàng.

- Minh Thần cảnh: Nguyên Sơ, Thái Sơ, Minh Sơ, Thế Giới Thần.

- Vĩnh Hằng cảnh: Thọ mệnh vĩnh hằng. Phổ thông, phong hầu, phong vương, phong hoàng.

- Chí Tôn cảnh: Phổ thông Chí Tôn, siêu cấp Chí Tôn, chung cực Chí Tôn, siêu vô địch Chí Tôn.
- Vũ Trụ cảnh...