Truyện Bắt Đầu Tiền Nợ Một Tỷ (Ngã Bất Thị Lão Lại)

Bắt Đầu Tiền Nợ Một Tỷ

Đánh giá

9.1
Đã có 15 người đánh giá
Phi Lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Bắt đầu tiền nợ một tỷ Lâm Phong xuyên việt rồi, nhưng là bắt đầu liền thiếu ngân hàng một tỷ.

Đồng thời khi còn bé về sau, chỉ biết bị chấp hành thành kinh nghiệm.

"Đinh, Thần Nhãn hệ thống khởi động!"

"Đã tìm tới tốt nhất phương án giải quyết!"

"Mời {Kí Chủ} nhanh chóng tiến về mục đích nhận thân, kế thừa di sản, giải quyết phiền phức."

"Đinh! ! !"

"Ba ngày sau, đỉnh phong quốc tế chủ tịch HĐQT đem phát sinh tai nạn xe cộ, bản thân bị trọng thương, cổ phiếu đem sụt giảm, có thể đầy kho tới tay một tháng sau tiền vốn lật 5 lần."