Truyện Bắt Đầu Thức Tỉnh Lôi Thần Thánh Thể (Đạm Vị Băng Kỳ Lâm)

Bắt Đầu Thức Tỉnh Lôi Thần Thánh Thể

Bắt Đầu Thức Tỉnh Lôi Thần Thánh Thể

Tác giả:
Đạm Vị Băng Kỳ Lâm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tô Vân
Mới nhất:
Chương 1021: Như ngươi mong muốn (14 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Tô Vân có một chùy, có thể hóa ngàn vạn Hồn binh; có thể để vạn thú thần phục; có thể dùng thiên địa biến sắc... A, còn có thể nện trứng, lần thứ nhất liền cho mình đập cái Lôi Thần Thánh Thể... 【 các bạn đọc: 942557507 hoan nghênh mọi người gia nhập ~! ~ 】