Truyện Bắt Đầu Là Có Thể Vô Hạn Cường Hóa (Loan Nhất)

Bắt Đầu Là Có Thể Vô Hạn Cường Hóa

Bắt Đầu Là Có Thể Vô Hạn Cường Hóa

Tác giả:
Loan Nhất
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thu được cường hóa ngón tay vàng
Mới nhất:
Chương 154: Lấy được thu hoạch (13 giờ trước)

Đánh giá

Dương Ninh, bắt đầu liền đạt được cường hóa ngón tay vàng.

Hạ nhất phẩm, cường hóa, thượng cửu phẩm.

Luyện Khí Quyết, cường hóa, Tiên Thiên Luyện Khí Quyết.

Trúc Cơ = Tông Sư

Uẩn Linh = Đại Tông Sư

Thành Anh = Võ Vương

Linh Thông = Võ Thánh

Phân Thần, Hợp Thể, Động Hư = Võ Thần


Phàm Thể, cường hóa, Tiên Thiên Linh Thể.

Hồ Sơn Đồng Đồng: Dương Ninh là ta Hồ Sơn người, ta xem ai dám động hắn!