Truyện Bảo Tỉnh (Bắc Thần Hải)

Bảo Tỉnh

Bảo Tỉnh

Tác giả:
Bắc Thần Hải
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sở thị nam nhi Lục gia Chỉ Tình
Mới nhất:
Chương 573: Toàn bộ phong ấn trở về bình thường (đại kết cục) (2 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 10 người đánh giá
Trong nhà hậu phương có miệng giếng, liên thông chư thiên vạn giới, nước giếng ngọt ngào, thấm ruột thấm gan, hơn nữa nắm giữ bất khả tư nghị thần kỳ sức mạnh, có thể tăng cường thể chất, có thể mở ra linh trí, có thể thay đổi gien..... Càng làm cho người ta kinh dị là, gặp hạn mà không khô, gặp úng lụt mà không dật, trải qua mấy trăm năm lịch sử, tựa hồ vĩnh viễn nhiều như vậy, không doanh không lỗ, không tăng không giảm.

Có một ngày, bảo trong giếng dĩ nhiên phát ra kỳ quái ánh sáng, lại đang trong giếng đánh vớt ra hiếm thấy trân bảo, từ đây, giếng cổ vừa ra là không thể ngăn cản, các loại vật kỳ quái tới dồn dập, có tiên hiệp thế giới không gian pháp bảo, có thế giới võ hiệp bí tịch võ công, có khoa học viễn tưởng thế giới siêu cấp khoa học kỹ thuật, có cổ đại thế giới thế giới quý giá cổ bảo, có tiên hiệp thế giới.....