Truyện Bảo Hộ Quốc Công (Mộc Duẫn Phong)

Bảo Hộ Quốc Công

Bảo Hộ Quốc Công

Tác giả:
Mộc Duẫn Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Chính Dương Môn
Mới nhất:
Chương 191: Ta có thể vỗ bản thân lòng dạ hiểm độc giảng ... (2 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Đại Minh Sùng Trinh 17 năm ba tháng mười tám ngày, đêm, Bắc Kinh, một đôi không thuộc về cái thế giới này hai mắt mở ra . . .