Truyện Bạn Ngồi Cùng Bàn Hung Mãnh (Liễu Hạ Huy)

Bạn Ngồi Cùng Bàn Hung Mãnh

Bạn Ngồi Cùng Bàn Hung Mãnh

Tác giả:
Liễu Hạ Huy
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:, gót giầy tiên sinh!
Mới nhất:
Chương 270:, Quan Tuyên! (hết trọn bộ ) (5 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 7 người đánh giá
Thanh mai trúc mã ngồi cùng bàn dĩ nhiên trở thành đại minh tinh, lại hung lại manh.

PS: Sách mới của Liễu Hạ Huy là tác viết rất hay trong thể loại đô thị.Bên Trung tác mới vừa khai sách mới phát một chương liền hơn 12 Minh Chủ và hàng trăm cmt hóng hớt truyện.

Cùng tác giả của Hỏa Bạo Thiên Vương, Cận Thân Bảo Tiêu, Bác Sĩ Thiên Tài, Chung Cực Giáo Sư, Lân Gia Hữu Nữ Sở Trưởng Thành.