Truyện Bạn Gái Của Ta Là Thường Nga Tiên Tử (Dao Trì Lý Trúc Tử)

Bạn Gái Của Ta Là Thường Nga Tiên Tử

Bạn Gái Của Ta Là Thường Nga Tiên Tử

Tác giả:
Dao Trì Lý Trúc Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xà tinh bệnh là cái gì bệnh?
Mới nhất:
Chương 1208: Hoàng Tuyền lộ cầu Nại Hà (Đại Kết Cục) (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 83 người đánh giá
Thạch Phàm trong lúc vô tình Wechat liên thông Quảng Hàn Cung, lúc này Thạch Hầu chính ở trong tã lót, Hằng Nga tỷ tỷ xuân tâm nảy mầm, Tam Thánh mẫu chưa ngộ Lưu lang, Ngưu Lang Chức Nữ cách sông nhìn nhau, Thất Tiên Nữ sát đường hí Đổng Vĩnh, Tam công chúa cùng Dương Tiễn mâu thuẫn không ngừng.

Khi biết được tất cả những thứ này, Phàm ca chỉ muốn hô to một tiếng: "Tiên giới. . . Ạch, các tiên nữ, ta đến rồi!"

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người vote 9-10 ủng hộ dùm ta nhé.

P/S: A e nào có Nguyệt Phiếu, Bố Cáo Lệnh, Kim Sa Châu, Thất Thải Châu,... thì cứ ném tích cực nhá. Có Kim Nguyên Đậu ném vỡ đầu ta thì càng tốt. A hi hi ^^

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

http://readslove.com/truyen-dang-boi/21028/