Truyện Bần Đạo Xuân (Tam Bát Trụ Trì)

Bần Đạo Xuân

Bần Đạo Xuân

Tác giả:
Tam Bát Trụ Trì
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thứ ba mươi tám đời trụ trì
Mới nhất:
Chương 148: Hắc sơn môn (5 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
"Người trẻ tuổi, bần đạo là toà này chùa miếu thứ ba mươi bảy đời trụ trì, pháp hiệu ' thu', hiện tại chính thức nắm lại cầm cái này quang vinh chức vị giao tiếp cho ngươi, ngạch, ta ban thưởng ngươi pháp hiệu là ' xuân' thế nào?"

"Không muốn gọi * xuân có được hay không?"

"Vậy ta là thứ ba mươi bảy đời, ngươi chính là thứ ba mươi tám đời, liền bảo ngươi 'Tam Bát trụ trì' đi!"

"..."

(QQ nhóm: 262680956)