Truyện Bách Vạn Thứ Hủy Diệt Thế Giới (Lệ Hoàng Đại Đế)

Bách Vạn Thứ Hủy Diệt Thế Giới

Bách Vạn Thứ Hủy Diệt Thế Giới

Tác giả:
Lệ Hoàng Đại Đế
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
chương 1: cùng khủng bố Đại Ma Vương cộng sinh
Mới nhất:
Chương 72: Tập kích phòng nghiên cứu (5 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 21 người đánh giá

một cái có thể đơn giản Hủy Diệt Thế Giới vai chính, quá nghèo khó lại lao lực thời gian .

Mỗi khi áp lực quá lớn hoặc là bị người khi dễ, hắn sẽ hủy diệt một lần thế giới thư giãn áp lực, sau đó sẽ đem đồng hồ báo thức kim đồng hồ dạt trở lại . Giả giả trang cái gì chưa từng phát sinh