Truyện Bạch Bào Tổng Quản (Tiêu Thư)

Bạch Bào Tổng Quản

Bạch Bào Tổng Quản

Tác giả:
Tiêu Thư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần thông
Mới nhất:
Chương 1324: Từ Ngâm (2 tuần trước)

Đánh giá

7.9
Đã có 21 người đánh giá
Tổng điểm đánh: 513535 Hội viên chu điểm đánh: 1267 Tổng đề cử: 306213 Tổng số lượng từ: 1043780 Người mang phật gia thần thông, tiến vào Quốc Công phủ trở thành tạp dịch, giang hồ bên trong, triều đình phía trên, nhi nữ tình trường, anh hùng tráng ca. VIP đàn: 129395774 Công chúng đàn: 129397232

English Version: White-Robed Chief