Truyện Azeroth Du Hiệp Chi Vương (Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ)

Azeroth Du Hiệp Chi Vương

Azeroth Du Hiệp Chi Vương

Tác giả:
Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Alleria
Mới nhất:
Chương 259: Đắc ý vênh váo bá tước đại nhân (4 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Ta gọi Charlemagne. Theron, đúng, không sai, chính là ngươi nghĩ tới cái kia Theron, A strong Lor'themar chính là ta đệ đệ.

Tuyệt đối đừng gọi ta đại cường, bằng không ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ bị đánh đến ba phần tư chết.

Thân là một tên đáng tin kẻ xuyên việt ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta

"Charlemagne ngươi đang nói thầm cái gì đó, hôm nay là tiểu đệ kế thừa du hiệp chức tướng quân vị tháng ngày, ngươi không muốn được Sylvanas cùng Vereesa dùng tên bắn vào lỗ mũi liền động tác nhanh lên một chút."

" tốt, ta thân ái Alleria, vậy thì đến."

Tại hai người dắt tay đi xa thời điểm, một đạo không dễ dàng phát giác thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ.

"Đại ca, chúc ngươi Tu La tràng vui vẻ."

Ta là Charlemagne. Theron, ta mang lĩnh qua tộc người tham gia Thú Nhân chiến tranh, đánh qua Cổ Thần cùng hai kẻ ngu si, ta còn chống lại qua Thiêu Đốt quân đoàn, ta là Azeroth lập được công, ta vì chính mình mang muối.

❂❂❂ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương