Truyện Anh Hùng Liên Minh Chi Vợ Ta Là Nữ Cảnh Sát (Trung 2 Duyên Bút)

Anh Hùng Liên Minh Chi Vợ Ta Là Nữ Cảnh Sát

Anh Hùng Liên Minh Chi Vợ Ta Là Nữ Cảnh Sát

Tác giả:
Trung 2 Duyên Bút
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta hệ thống đâu?
Mới nhất:
Chương 30: Lão không đứng đắn người mù (2 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Một giấc ngủ dậy, Lưu lãng phát hiện chính mình xuyên qua đến Pierre đặc Wolf.

Nữ cảnh buộc hắn kết hôn, á tác tìm hắn kết bái, kiếp đem nữ nhi đưa cho hắn đương tiểu tam ——
Siêu cấp phúc hắc, siêu cấp nhiệt huyết, đồng dạng anh hùng liên minh, không giống nhau anh hùng thế giới, điên đảo ngươi sở hữu nhận tri đọc thể nghiệm.

Bộ này nếu ai đã làm rồi thì cho mình biết đặng mình ngưng lại và nếu như bql muốn xóa thì xin báo cho em trước