Truyện Ăn Gà Nãi Ba Tu Tiên Truyền (Ma Lực Xói Mòn)

Ăn Gà Nãi Ba Tu Tiên Truyền

Ăn Gà Nãi Ba Tu Tiên Truyền

Tác giả:
Ma Lực Xói Mòn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Số hiệu 3,587
Mới nhất:
Chương 118: Đại biến người sống (3 tuần trước)

Đánh giá

Vì cứu vớt bệnh tình nguy kịch nữ nhi, Tào Phàm tiếp nhận "Thiên Vận người" thí luyện, tiến vào "Thiên Vận thế giới" khiêu chiến một serie gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Xông "Thục Sơn", dám Lục Bào lão tổ cạnh phong mang.

Chiến "Phong thần", ai nói Tiệt Giáo Môn Nhân phong thần mệnh?

Thiên Vận chi chiến, ta chủ chìm nổi!