Truyện American Túng Hưởng Nhân Sinh (Nai Con Ái Tiểu Bàn)

American Túng Hưởng Nhân Sinh

American Túng Hưởng Nhân Sinh

Tác giả:
Nai Con Ái Tiểu Bàn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: hồi ức
Mới nhất:
Chương 1436: Chật vật chạy trốn (2 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 15 người đánh giá
Alo!
.............
Bao nhiêu!
.............
Mua!
Dương Chanh(Jason Dương), một điểu ti trùng sinh vào một phú nhị đại tại mỹ.
Công việc hàng ngày cua gái!
Bản chức công tác đầu tư!
Thực trạng cua gái + mua lung tung!
Ước muốn tam thế tứ thiếp!
Vì ước mơ, đành phải lăn đi kiếm tiền.
truyện đơn thuần do hư cấu, hậu cung ko lớn cho lắm...(cập nhất mới nhất 9)