Truyện Ám Hắc Vương Tọa (Bách Niên Hồng Trần)

Khi linh hồn thoát ly thân thể, dục vọng giãy khỏi gông xiềng, sẽ không có về phía trước con đường. Con cá chỉ có nhảy ra mặt nước, mới có thể nhìn thấy sông dài chảy xuôi phương hướng. . .

Ở cái kia xa xôi trong truyền thuyết, hỗn độn sơ khai, thế gian chỉ có một chỗ hoàng thiên hậu thổ, bên trên thai nghén ngàn tỉ sinh linh, vô số sinh mệnh, chủng tộc mạnh mẽ. Quang cùng ám trong lúc đó, sinh linh trải qua Vạn Thế Luân Hồi, thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, tái hiện viễn cổ truyền thuyết. . .

Năm 2012, không phải bệnh độc bạo phát Resident Evil, cũng không phải Thái Dương biến mất rơi vào hắc ám, lại càng không là khoáng thế hồng thủy nhấn chìm Thế giới, mà là vô thượng giáng lâm!