Truyện Actor Dị Hương Nhân (Lại nọa De thiên)

Actor Dị Hương Nhân

Actor Dị Hương Nhân

Tác giả:
Lại nọa De thiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Đệ 001 chương Oguri? Ngủ yên?
Mới nhất:
Chương 270: Quá không chuyên nghiệp ~ (3 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 9 người đánh giá
Đây là một cái diễn viên quần chúng diễn viên xuyên qua đến thế giới song song Hàn quốc Seoul cố sự, làm một cái diễn viên quần chúng trở thành cao tiện soái, sẽ ở Hàn quốc phát sinh ra sao cố sự đây?

Bae Suzy: "OPPA, hẹn sao?"

Lee Ji Eun: "Tiền bối, thời gian điểm, điện thoại di động thu cẩn thận, tay của ta có chút trơn."

Park Cho Rong: "Tiện nhân, đi chết đi."