Truyện 80 Siêu Sinh Nữ (Đao Khẩu Nhi)

80 Siêu Sinh Nữ

80 Siêu Sinh Nữ

Tác giả:
Đao Khẩu Nhi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Có con trai ghê gớm?
Mới nhất:
Chương 245: TOÀN VĂN HOÀN (3 ngày trước)

Đánh giá

3.5
Đã có 2 người đánh giá
Đường Thất Thất sinh ở Đường gia thôn nhất không thiếu khuê nữ một nhà.

Phía trên có sáu cái tỷ tỷ, mới sinh ra ngay cả tên đều không có.

Mẹ ruột trong mắt chỉ có tiểu nhi tử Đường Bảo Ngọc, bất công vô cùng.

Đường Thất Thất là cái lợi hại!

Thiếu cho nàng một khối đường, phía sau dám từ Đường Bảo Ngọc trong tay cướp về.

Niên đại ngọt văn.

P/S:
Các bạn đọc truyện nhớ:?Tặng Kẹo??Tặng Hoa??Đánh Giá?
Để ta lấy động lực cv!