Vạn Cổ Vũ Đế

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Vạn Cổ Vũ Đế

Vạn Cổ Vũ Đế

Tác giả:
Dị năng chuyên gia
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Võ Đế trọng sinh!
Mới nhất:
Chương 1450: Toàn diện nghiền ép (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 7 người đánh giá

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Vân lại cùng mẹ kế cùng ngủ một giường, bị lớn tuổi 6 tuổi mẹ kế đặt ở dưới thân...

(tin tưởng ta, đây là chững chạc đàng hoàng huyền huyễn, thật rất đứng đắn nha! )