Toàn Chức Pháp Sư

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả:
Loạn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thế giới đại biến
Mới nhất:
Chương 2698: Ngũ lão cùng đi hoả táng tràng (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 517 người đánh giá

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến.
Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư.
Ngoài đô thị lại có ma vật yêu thú du đãng tập kích nhân loại, mắt nhìn chằm chằm.
Thế giới tôn trọng khoa học đã biến thành tôn trọng phép thuật, vẫn có giáo viên lấy học sinh cặn bã đối xử với mình, vẫn có ánh mắt bạn học dị dạng , vẫn có ba ba giãy dụa ở tầng chót xã hội , vẫn có muội muội không cùng huyết thống thuần mỹ nhưng không thể bước đi...
Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu một hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!
---------------
*Phân chia đẳng cấp:
-Pháp sư: Học đồ → Sơ giai* Pháp sư → Trung giai Pháp sư → Cao giai Pháp sư → Siêu giai Pháp sư → Cấm chú Pháp sư.
-Yêu ma: Yêu ma → cấp Nô bộc → cấp Chiến tướng → cấp Thống lĩnh → cấp Quân chủ → cấp Đế hoàng.
-Khế ước thú: cấp Bảo bảo → kỳ Ấu niên → kỳ Trưởng thành → kỳ Thành thục→ Đỉnh cao kỳ

*Các hệ Ma Pháp chia làm:
-Nguyên tố ma pháp: Lôi, Hoả, Băng, Phong, Thuỷ, Thổ, Quang
-Thứ nguyên ma pháp: Triệu Hoán, Không Gian, Hỗn Độn, Âm.
-Bạch ma pháp: Chữa trị, Tâm Linh, Thực Vật, Chúc Phúc
-Hắc ma pháp: Hắc Ám, Nguyền Rủa, Vong Linh, Độc. Ác Ma

--------------
Lôi
Sơ: Lôi ấn: Mãng Ngân- Cuồng Sách- Nộ Kích
Trung: Phích Lịch: Oanh Đính-Dạ Xoa- Múa Tung- Điện Tai- Điên Liên
Cao: Tịch Lôi Tử Quang: Lôi Cánh Tay- (2) - (3) - Cuồng Từ Đại Bác
Siêu: Lôi Giới Chi Phạt: 9 giới - 12 giới... Lôi Long Vĩ
#Hỏa
Sơ:Hỏa Tư: Thiêu Đốt - Phần Cốt - Bạo Liệt
Trung: Liệt Quyền: Oanh Thiên- Địa Sát- Cửu Cung- Cửu Giao- Viêm Long
Cao: Thiên Diễm Lễ Tang: Thiên Diễm Lễ Tang- Địa Ngục Hỏa- Thiên Biện Diễm Hoa
Siêu: Viêm Ngục Chi Môn Dung Tương Quyền Hà
#Ám:
Sơ: Độn Ảnh : ...-Ảnh Điểu (c6)
Trung: Cự Ảnh Đinh: (1)-Song- Lê Thứ
Cao: Ty Dạ Thống Trị-(1)-Hắc Ma Đàm
Siêu: Phản Bội Ma Ảnh - Ảnh Sát ác linh - tử hình quảng trường
#Triệu Hoán:
Sơ: Triệu Hoán Thú
Trung: Khế Ước Thú (2 em :v)
Cao: Thú Triều (1 nùi)
#Không Gian:
Sơ: Niệm Khống: Lui Tán- Hư Trảo
Trung: K.G.Rung Động: Áp Sức-Thì Trệ- Vết Rách
Cao: Chớp Mắt Di Động
Siêu: La Bàn K.G: Tử Trục
#Quang:
Sơ: Quang Diệu: Tịnh Hóa-Thất Minh
Trung: Quang Hữu: Thánh Thuẫn- Họa Bích
Cao: Quan Lạc Mạn Trượng: Quang Lân Khải (?)- Thánh Tường (?)
Siêu: Thánh Quyết: Thẩm Ma Kiếm - Thiên Hữu Kiếm - Thiên Mang Kiếm
Cấm chú: Thiên Quốc Bi Hồng
#Thủy:
Sơ: Thủy Ngự: Thủy Vực - Hóa Giải-(2)- Tuần Hoàn
Trung: Bạo Lãng: Khu Trục- Kinh Đào- Hồng Quyễn (?)
Cao: Thủy Hoa Thiên Mạc
Siêu: Hạo Kiếp Thủy Khiếu
#Băng:
Sơ:Bặng Mạn: Đống Trì- Ngưng Tụ- Bao Trùm
Trung: Băng Tỏa: Xiềng Xích(?) - Nghiền Cốt (3)
Cao: Băng Phong Linh Cữu
Siêu: Tuyết Cơ Chi Khấp: ...- Ai Thế Băng Vũ (c3) Thiên Băng Địa Tinh
#PHONG
Sơ: Phong Quỹ: Đi Nhanh - Thiễm Bộ - Phiêu Ảnh
Trung: Phong Bàn: Long Quyễn- Thiên La
Cao: Phong Chi Dực: 2-4-6 (Dực)
Siêu: Thiên Diệp Đao Gió - Đồ Phong Trảm Phong ngấn linh ảnh
#THỔ:
Sơ: Địa Ba: Na Di
Trung: Nham chướng
Cao: Nham Ma Chi Đồng- hoá đá - địa long thứ