Thiên Cổ Đế Hoàng

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Thiên Cổ Đế Hoàng

Thiên Cổ Đế Hoàng

Tác giả:
Tứ Hải Nhất Tình Thiên
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Ly khai
Mới nhất:
Chương 581: Hồi cuối (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá

Mấy ngàn năm trước ngạo thế chúng sinh Võ Đế, tại mấy nghìn năm sau lần nữa trọng sinh. Trăm ngàn năm trước chinh chiến thế giới, mà lần này lại đem cho thế giới này mang đến như thế nào rung chuyển
Đẳng cấp phân chia: Đoán Thể Cảnh, Linh Khí Cảnh, Trích Tinh Cảnh, bạn nguyệt cảnh, Trục Nhật Cảnh, Chân Long Cảnh, Chiến Long Cảnh, Diệu Long Cảnh, Ngưng Hồn Cảnh, Binh Hồn Cảnh, Chiến Hồn Cảnh, Sĩ Hồn Cảnh, Tương Hồn Cảnh, Suất Hồn Cảnh, Quân Hồn Cảnh, Vương Hồn Cảnh, Hoàng Hồn Cảnh, Đế Hồn Cảnh, Thần Hồn Cảnh, Toái Hồn Cảnh, Hư Thần Cảnh, Hóa Thần Cảnh, Luyện Thần Cảnh, Chân Thần Cảnh.

Mà vũ khí cùng chiến kỹ từ thấp đến cao phân biệt là Bạch Giai, Hoàng Giai, Lục Giai, Lam Giai, Tử Giai, Ngân Giai, Kim Giai, Hồng Giai.

cvt: truyện về Võ Đế trùng sinh từ từ khôi phục kí ức đi đoạt lại những gì đã mất