Sư Thúc Vô Địch

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Sư Thúc Vô Địch

Sư Thúc Vô Địch

Tác giả:
Hắc Huyền
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngoài cửa
Mới nhất:
Chương 94: Chết không nhắm mắt (5 giờ trước)

Đánh giá

0
Đã có 0 người đánh giá

Đây là một cái mang theo đại hiệu thuốc nhân vật chính, xuyên qua Tu Tiên giới đi mạo danh thay thế chuyện xưa. . .

Long Cốt quan, Tinh Thần mộ, Thần Ngục phong thiên.

Vô Tận hải, Thiên Giác sơn, nơi nào thăng tiên.

Tìm trường sinh, kiếm tiêu dao, triều phi càn khung.

Vân điêu lương, vũ họa đống, mộ cuốn rèm châu.

Tiên tu nhất thế, khó thoát hồng trần thiên lũ.

Hiệp lộ nửa đời, một đường si niệm điên.

Chớ có hỏi hôm nay là năm nào.

Ta thân ở nơi, tức nhân gian.


Hắc Huyền sách mới, cùng tác Nhất Ngôn Thông Thiên, Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo