Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Tác giả:
Vưu Tiền
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: vạn yêu đại hội
Mới nhất:
Chương 619: Ẩn núp tông môn (2 ngày trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 92 người đánh giá

Người người đều nói Nghệ Thanh là thế gian đệ nhất kiếm tu, kiếm thuật tu vi không người có thể xuất kỳ tả hữu. Vô luận là tại hạ giới tu Tiên thời điểm, vẫn là ở thượng giới thập phương Thiên đình, từ trước đến giờ chiến vô bất thắng.

Nghệ Thanh cười một tiếng nói: "Đó là bởi vì, các ngươi không biết được sư phụ ta, nói đến tu vi, ta kém xa nàng. Nghĩ lúc đó trên Tiên giới thập phương Thiên Đế, sư phụ ta đánh qua chín cái, một cái khác là ta."

"Sư phụ? Ngươi lại có sư phụ! Ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua."

"Sư phụ ta là... Ồ? Sư phụ! Sư phụ? Sư phụ ta đâu? Có ai nhìn thấy sư phụ ta đâu không?"

Bên cạnh một người yên lặng giơ móng lên, "Ta ở nơi này!"

-_-|||

Sau khi xuyên việt phiền não duy nhất của Thẩm Huỳnh chính là... Cảm giác tồn tại quá thấp!

Tags truyện: Phúc Hắc, Hài, Giả Ngu