Siêu Cấp Khí Vận Quang Hoàn Hệ Thống

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Siêu Cấp Khí Vận Quang Hoàn Hệ Thống

Siêu Cấp Khí Vận Quang Hoàn Hệ Thống

Tác giả:
Phì Ngư Ngận Phì
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chỉ là diễn viên quần chúng
Mới nhất:
Chương 180: Thuấn sát Tần Hồng (5 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 69 người đánh giá

Xuyên qua Chân Vũ Đại Lục Tần Dũng, trở thành Vân Hải Tông một tên đệ tử tạp dịch, đồng thời phát hiện, chính mình có chứa Siêu Cấp Khí Vận Quang Hoàn Hệ Thống, chuẩn bị triển khai vênh váo rầm rầm con đường quật khởi lúc, mới phát hiện, chính mình chỉ có cấp thấp nhất diễn viên quần chúng vầng sáng!

Đây là một cái khổ rồi kẻ xuyên việt nỗ lực con đường, một cái từ diễn viên quần chúng trưởng thành thành duy nhất nhân vật chính truyền thuyết. .