Lôi Liệt Thương Khung

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Lôi Liệt Thương Khung

Lôi Liệt Thương Khung

Tác giả:
Thích Thiên Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Chấn Thiên Lôi Tôn
Mới nhất:
Chương 1093: Kim Long vương (3 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 7 người đánh giá

Nhất đại Thần Huyền cảnh cường giả, kinh lôi các Thiếu Chủ Chấn Thiên Lôi tôn vẫn lạc hậu chuyển thế trùng sinh, trở thành Giang Tuyết thành Sở gia phế vật thiếu gia Sở Hàn!

Trùng tu công pháp nghịch thiên, đạp nát thế nhân lặng lẽ, giữa thiên địa tận tình ngao du!

Kiếm trảm ân cừu, quyền chấn cửu tiêu, võ toái hư không, Lôi liệt thương khung!