Có Yêu Khí Khách Sạn

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Có Yêu Khí Khách Sạn

Có Yêu Khí Khách Sạn

Tác giả:
Trình Nghiễn Thu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Tự truyện
Mới nhất:
Chương 695: Đại trí giả ngu (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 8 người đánh giá

Một cái có yêu khí hệ thống,

Một vị có yêu khí chưởng quỹ,

Một nhà có yêu khí khách sạn.

Bắc lên bếp thất tinh, ấm đồng nấu ba sông. Bày ra bàn bát tiên, chiêu đãi mười sáu phương.

Vui đón khách bốn biển, có hai cái miệng yêu. Gặp người cười một tiếng, áo trắng đổi váy đỏ.

Người vừa đi, chén chưa lạnh, có con lừa say ngã ở cạnh bàn.