THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Cuộc Sống Thoái Ẩn Của Võ Lâm Chi Vương

Phần đệm


Ta là người trong võ lâm, phải nói ta đã từng là cái người trong võ lâm.

~~~ sở dĩ nói như vậy là bởi vì, ta hiện tại thoái ẩn.

Ở trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu về sau, ta mới lĩnh ngộ được trên giang hồ đánh đánh giết giết sinh hoạt không thích hợp ta.

Điểm ấy từ năm đó ta luyện công gian khổ tuế nguyệt liền có thể thấy được lốm đốm.

Xa nhớ kỹ năm đó ta bắt đầu luyện võ thời điểm, sư phụ ta răn dạy ta.

"Đồ nhi, ngươi tuy là bản môn đại đệ tử, nhưng ở trong đám đệ tử, tư chất của ngươi nhất bình thường, sợ rằng tương lai thành tựu có hạn. Ép không được sư huynh sư đệ của ngươi môn. Vi sư nơi này có mấy quyển võ lâm đồng đạo tặng cho bí bản, ngươi tạm cầm lấy đi tập luyện."

"Là! Đệ tử nhất định không cô phụ sư phụ vun trồng!"

Lúc ấy ta tuổi nhỏ vô tri, không có chút nào phát giác sư phụ ta trên mặt tia kia hèn mọn vô sỉ nụ cười. Thuần chân như ta, vậy mà tin tưởng này lão tặc chuyện ma quỷ, liền chữ còn nhận không được đầy đủ liền đần độn bưng lấy bí tịch bên trên bức hoạ luyện.

Kết quả đi lên cuốn thứ nhất bí tịch luyện được ta trọng thương nôn ra máu nằm mười tháng. Ta lúc ấy cảm thấy nhất định là ta tư chất kém thật lợi hại, liền điểm ấy võ công đều luyện không tốt, lại cho sư phụ mất mặt. Chột dạ lại tự ti tâm tính phía dưới ta một chút cũng không dám lười biếng. Tổn thương mới khá một chút liền tiếp tục luyện.

Luyện thêm lần thứ hai thời điểm rất nhiều, chỉ là nằm nửa năm. Cho nên tuổi thơ của ta bên trong có hơn một năm liền là ở trên giường vô ý thức đi qua . . .

Mơ mơ màng màng thời điểm, ta nhớ mang máng sư phụ ta lúc ấy tựa hồ cùng 1 cái hòa thượng mắng nhau.

"Chết con lừa trọc, ngươi còn dám trách ta trộm ngươi Thiếu Lâm tự Dịch Cân kinh, ngươi xem các ngươi một chút Thiếu Lâm tự có đồ tốt sao? Luyện được đồ đệ của ta bị thương thành dạng này. May mắn lão phu thông minh không đi luyện các ngươi cái này hỗn trướng công phu."

. . .

Sư phụ? ! Đây không phải võ lâm đồng đạo đưa ngài sao? ! Võ công này gọi thần mã? ! Dịch Cân kinh? !

3 năm về sau, ta đem cuốn thứ nhất bí tịch luyện đến bảy tám phần hỏa hầu, bắt đầu luyện cuốn thứ hai.

Luyện thêm cuốn thứ hai thời điểm, cho là có cuốn thứ nhất nội tình, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Kết quả ta sai rồi . . .

Cuốn thứ hai luyện được ta tẩu hỏa nhập ma. Ta chân khí trong cơ thể đại loạn, loạn được vội xông. Ta bị chân khí của mình từ dưới đất trực tiếp bắn ra ngoài, liên tiếp phá vỡ hơn 20 bức tường. Tuy nói chúng ta trên núi cái kia phá tường đất mỗi tháng muốn bù một lần, gió thổi trời mưa còn không giữ ấm, nhưng là hơn 20 chắn a!

Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ sư thúc ta thông đồng cách vách cô nương vừa mới tiến ổ chăn sau đó bị bản thân sư chất tựa như điên vậy oa oa gọi bậy phá tường tiến vào hoảng sợ biểu tình. Về sau nghe nói hắn từ đó về sau hoạn dương lạnh chứng bệnh, lại cũng không thông đồng quá tiểu cô nương, gần nhất còn xuất gia làm đạo sĩ. A di đà phật, vô lượng thiên tôn . . .

Cái kia về sau ta tay chân bẻ gãy tàn phế 4 năm có thừa. Đoạn thời gian kia ta chịu đựng khoan tim thấu xương thống khổ luyện khí, vẫn là đem cuốn thứ hai luyện hết.

Nhưng liền khi đó trong nhà đến 7 cái đạo sĩ, bị sư phụ chỉ cái mũi mắng.

"Võ Đang thất hiệp, còn có hay không điểm giang hồ đồng đạo nghĩa khí! Các ngươi không phải thổi phồng bản thân thái cực thần công âm dương hỗn hợp, ai cũng có thể luyện sao? ! Làm sao đem ta đồ đệ luyện thành bộ dáng này. Nếu không phải là lão phu ta thông minh không lại bị các ngươi lừa gạt."

Ta tức giận đến kém thổ huyết.

Sư phụ? ! Đây vốn là cái gì? ! Phật gia đạo gia võ công không thể cùng một khối luyện a! !