Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

Tác giả:
Tây Qua Sao Cáp Mật Qua
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ
Mới nhất:
Chương 1141: Cứu mạng a! Cướp bóc! (canh thứ hai) (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 53 người đánh giá

☣☣TRUYỆN ĐÃ UP CHƯƠNG KỊP TÁC GIẢ.

Một câu ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ, Lâm Phong xuyên qua.

Nghe nói phía trên có sáu người sư tỷ, một cái so một cái kỳ hoa, điển hình điểm thiên phú lệch ra loại hình.

Người khác tu chân, thiên tư thông minh.

Đến phiên ta, có chút xấu hổ.

Người khác tu chân, tiến triển cực nhanh.

Đến phiên ta, ngàn ngày nửa mét.

Có đôi khi ta nghiêm trọng hoài nghi mình tu cái giả thật.

Cho nên ta quyết định, đánh cho các ngươi toàn diện hoài nghi nhân sinh.

☣Cảnh giới: Luyện Khí, Linh Thai, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Vạn Tượng, Hợp Thể, Độ Kiếp, Kiếp Tiên, Trường Sinh Tiên, Thánh Nhân, Đại Thánh, Thiên Chủ.