Truyện Zelda xâm lấn Marvel (Các Lâu Dạ Thoại)

Zelda xâm lấn Marvel

Zelda xâm lấn Marvel

Tác giả:
Các Lâu Dạ Thoại
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Link: Ta không gọi Zelda!
Mới nhất:
Chương 1025: Đại kết cục! (4 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 16 người đánh giá
Tay người nào cầm thuẫn bài, anh dũng không sợ, hiên ngang lẫm liệt, ngủ say trăm năm, là Avengers linh hồn trụ cột?

Captain America: Không sai. . .

Link: Chính là tại hạ!

Ai thần xạ vô song, thuật bắn cung vô địch, lấy phàm nhân thân thể có một không hai Avengers?

Hawkeye: Không sai. . .

Link: Chính là tại hạ!

Ai lôi đình vạn quân, xưng hùng Cửu Giới?

Lôi Thần: Không sai. . .

Link: Chính là tại hạ!

Ai là mạnh nhất Avenger?

Hulk: Không sai. . .

Link: Chính là tại hạ!

Vậy ai là Avengers đáng yêu nhất nữ hài đâu?

Link: Không sai. . . Ài sao?

-----

"Ngươi lại kêu ta Link, ngươi thử một chút!" Link cầm súng đỉnh lấy tác giả cái cằm, hung dữ nói ra.