Truyện Y Giả Vô Miên (Chân Hùng Sơ Mặc)

Y Giả Vô Miên

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
✅ ✅ ✅ Thiên tài có thiên tài khổ não, hư hư thực thực Siêu hồi tưởng chứng người bệnh Ngô Miện không biết làm sao trở lại quê quán trở thành Y Vụ khoa khoa trưởng. Cố sự, theo hắn về nhà mùa hè bắt đầu.

✔ Vô địch văn
✔ Tác Đại thần
✔ Converter chăm chỉ /ngai