Truyện Xuyên Qua Ta Có Hệ Thống (Ghost999)

Xuyên Qua Ta Có Hệ Thống

Xuyên Qua Ta Có Hệ Thống

Tác giả:
Ghost999
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Người được chọn
Mới nhất:
Chương 7 : Rời đi (3 năm trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 4 người đánh giá
Hệ Thống ở tay thiên hạ có
Truyện kể về main xuyên qua các thế giới
P/s: Truyện đầu tay mong chỉ bảo ngiều hơn