Truyện Xin Cái Hội Viên Làm Võ Thần (Tuyết Sơn Bạch Thuật)

Xin Cái Hội Viên Làm Võ Thần

Xin Cái Hội Viên Làm Võ Thần

Tác giả:
Tuyết Sơn Bạch Thuật
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Mới vào dị giới
Mới nhất:
Chương 242: Kết thúc (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Lâm Hạo thu hoạch được nạp tiền hệ thống, ngươi nói ngươi Luyện Đan Thuật vô địch? Ngươi nói ngươi luyện khí vô song? Ngươi nói ngươi minh văn thiên hạ không ai bằng? Hết thảy mau tránh ra cho ta! Ta có nạp tiền hệ thống, chỉ cần nạp tiền, liền có thể trở nên mạnh mẽ! Cái gì ta đều sẽ!

☯ Truyện CV by ◥ὦɧ◤cнuộт★彡

PS : đặt gạch làm sau