Truyện Vũ Trụ Tối Cường Tạo Thần Hệ Thống (Vinh Vinh Đích Nhị Mao)

Vũ Trụ Tối Cường Tạo Thần Hệ Thống

Vũ Trụ Tối Cường Tạo Thần Hệ Thống

Tác giả:
Vinh Vinh Đích Nhị Mao
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tạo thần hệ thống
Mới nhất:
Chương 731: Thay đổi thứ nguyên (8 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 10 người đánh giá
Sao hoả lần đầu di dân trong tuyệt vọng ngẫu nhiên lấy được tạo thần hệ thống, từ nay về sau bước lên con đường thành thần. Ban ngày, hắn là đồng học lão sư trong mắt siêu cấp học phách, ban đêm, hắn liền là để cho vũ nội rung động bóng tối chi vương.

"Một thế này cho dù ngươi là cái thế thiên kiêu, siêu cấp yêu nghiệt, vẫn là tuyệt thế xinh đẹp, cao lãnh kỳ hoa, toàn bộ cũng bị ta trấn áp, ta chính là phương này vũ trụ duy nhất thần chí cao!"